Personvern

Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. iBand er også underlagt bestemmelser som spesifikt begrenser hvor lenge vi kan ta vare på enkelte typer informasjon, og som pålegger oss i noen tilfeller å gi ut informasjon. Se våre "Abonnementsvilkår for iBand"

Vår informasjon om deg

Alle produkter eller abonnement har en registrert eier, en betaler og eventuelt en eller flere brukere. Du kan ha noen eller alle av disse rollene for et produkt eller abonnement hos iBand.

Personprofiler

Personprofiler er en sammenstilling av opplysninger vi har fått fra deg, som for eksempel navn, adresse, andre opplysninger du har oppgitt, hvilke tjenester du bruker og trafikkopplysninger.

Hva vi bruker personopplysninger til

Personopplysninger brukes til å administrere ditt kundeforhold, til fakturering, bestillinger, ordrehåndtering, og i alle andre sammenhenger der iBand må vite hvem vi har kontakt med. Opplysningene er også vårt grunnlag for å gi deg relevant informasjon om produkter og tjenester, slik at du kan velge de tjenestene som passer deg best.

Ansvar for databehandling i iBand

iBand er ansvarlig for at forsvarlig behandling av personopplysninger blir gjennomført, og for at eventuelle avvik fra gjeldende retningslinjer og lovverk blir rettet opp. Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos daglig leder.

Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på blant annet internettsidene til Datatilsynet.

Proposition Generator