Høres dette kjent ut?

Dine ansatte bruker mye hjemmekontor eller er mye ute og jobber

Du ønsker at dine ansatte skal være like effektive utenfor kontoret.

Du ønsker å forbedre de ansattes trivsel og produktivitet.

Du ønsker at dine ansatte benytter tiden mer effektivt.

Du ønsker deg en kostnadseffektiv sikker, aksess til ditt VPN.

Da er iBurst noe for deg!

Gir deg økt mobilitet
Få rask tilgang til informasjon via høy hastighet
Skaff deg høyhastighets internet som er der du er*
Skaff deg et mer kostnadseffektivt foretningsverktøyl
Vær på nett hvorsomhelst*
Modem som plugges rett I PCen

Hva venter du på?

Økt produktiviteten
Øk medarbeidertilfredsheten
Gi dine ansatte en sikker og fullgod tilkobling
Gi dine ansatte skikkelig bredbånd der de er
Skaff deg et kostnadseffektivt arbeidsredskap
Ta bredbåndstilkoplingen med deg dit du vil*
Enkle modemer som ikke krever ekstra plass eller ekstra strøm

* vi bygger suksessivt ut etter prinsippet der folk jobber og der folk bor.

Proposition Generator